CSALADEGYHAZ.HU

MKPK Családügyi Bizottsága

A házasságkötés szentsége a házas élet szentségében folytatódik. A házastársak nemcsak egymást fogadják el, hanem a házas életállapotot is, amely kialakítja a maga saját világát s ezáltal családdá lesz. A család Istennel is párbeszédben élő közösség. Tagjainak sajátos papi küldetésük van. Elsősorban – természetesen – a szülők vezetik egymást és gyermekeiket az Istennel való kapcsolatra. Kicsiben és „sejt”-szerűen, maga az Egyház jelenik meg: a család a Krisztus életformáját követő hívők közössége. Ezért „a II. Vatikáni zsinat a családot ősi kifejezéssel így nevezi: Ecclesia domestica”, családegyház.

(A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT 99.)

AZ ÚR NAPJA – MARTON ZSOLT CSALÁDREFERENS PÜSPÖK VIDEÓÜZENETE

https://www.youtube.com/watch?v=pPkxbaWXHrc Az ember Istennel való kapcsolatának szüksége van a kifejezett imádságos időszakokra is, melyekben a...

Van megoldás – Szakmai nap a gyermekvállalás kérdéseiről

2023. december 8-án Van megoldás címmel szervez szakmai napot az MKPK Családügyi Bizottsága, az...

AZ ÉLET KULTÚRÁJÁNAK NOÉ-BÁRKÁJÁT SZERETNÉNK ÉPÍTENI – ÉLETVÉDELMI NAPOT RENDEZTEK SZÉKESFEHÉRVÁRON

48 településről 58 közösségből érkeztek résztvevők az Országos Életvédelmi Napra, melyet Élni...

MARTON ZSOLT PÜSPÖK A SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉLETVÉDELMI NAP SZENTMISÉJÉN: AZ IMÁDSÁG AZ ÉLETÜNK KERETE

November 18-án az Élni TELJESEN Jó! országos életvédelmi nap zárásaként a székesfehérvári...

Marton Zsolt püspök – Fotó: MKPK Archívum

MARTON ZSOLT

Az Egyház szívével akarom védeni az életet és a családot

2022-ben nagy örömmel tértünk vissza a személyes találkozásokhoz és családreferens paptestvéreimmel, valamint a családpasztorációban elkötelezett házaspárokkal és önkéntesekkel számos gazdag programon vehettünk részt: referensi találkozón, tematikus szakmai napon, országos családkongresszuson, amelyekért ezúton is hálát adok. Nagy megtiszteltetésnek éltük meg, hogy májusban az Európai Katolikus Családszervezetek Szövetsége ülésének mi, magyarok lehettünk a házigazdái, Vácon. A legnagyobb ajándékot azonban a római Családok X. Világtalálkozója jelentette. Erről a találkozóról Ferenc pápa azon gondolatát hoztam magammal többek között, hogy a család az az első hely, ahol az ember megtanul szeretni. A találkozó végén a családoknak missziós megbízást is adott a Szentatya, arra kérve őket, hogy legyenek az Egyház befogadó arcai. Ezt a felelősséget megosztva szeretnék munkatársaimmal közösen a családokat érintő számos kérdésre reflektálni.

A Családok X. Világtalálkozójának egyik konkrét gyümölcse a Katekumenális felkészítés a házasságra c. dokumentum volt. Ebben Ferenc pápa kifejezi, hogy „»új katekumenátusra« van szükség a házasságra való felkészítésben”; és sürgősen át kell ültetni a gyakorlatba azt, amit már a Familiaris consortio javasolt (66. pont), vagyis azt, hogy amiként a katekumenátus a felnőtt keresztség szentségi folyamatának része, úgy a házasságra való felkészítésnek is a házasság teljes szentségi folyamatának szerves részévé kell válnia, mint ellenszernek a semmis vagy hamar kudarcot valló házasságkötések elszaporodásának megelőzésére.” (Beszéd a Rota Romana Bíróság törvénykezési évének megnyitása alkalmából, 2017. január 21.) A Szentatya meg is indokolja ennek az okát: „Az Egyház anya, és egy anya nem tesz különbséget gyermekei között… az Egyház sok időt, több évet szentel a papságra vagy a szerzeteséletre készülők felkészítésére, de kevés időt, csak néhány hetet a házasságra készülőkre. A papokhoz és a megszentelt személyekhez hasonlóan a házasok is az Anyaszentegyház gyermekei… Tehát az Anyaszentegyháznak igazságosságból fakadó kötelessége, hogy időt és energiát szenteljen azok felkészítésére, akiknek az Úr olyan nagy küldetést ad, mint a család.” (ITA Prefazione del Santo Padre Francesco)

Tovább olvasom »

 

 

Az MKPK Családügyi Bizottsága
a Magyar Katolikus Egyházban

A Magyar Katolikus Egyház a szakpasztorációs feladatok irányítását, koordinálását és felügyeletét püspökökre bízva kívánja megoldani. A püspökök az adott pasztorációs szakterületen összefogják az országos, egyházmegyei és mozgalmi szerveződéseket és velük együttműködve szolgálják a hitéletet. A családpasztoráció letéteményese a családpüspök, munkáját az MKPK Családügyi Bizottsága, melynek ő az elnöke, elsősorban a technikai, gyakorlati feladatok megoldásával támogatja.

A Családügyi Bizottság szervezi, koordinálja és végrehajtja a családpüspök által kezdeményezett akciókat, projekteket, programokat, és elvégzi a kapcsolódó adminisztratív feladatokat, nem konkurense és nem alá vagy felé rendeltje bármely egyházmegyei, mozgalmi, plébániai családszervezetnek és munkacsoportnak. Nyitott az Egyházon belüli kezdeményezések és az egész magyar társadalom felé. Munkáját missziós felelősséggel végzi az egész társadalom érdekében.

Katolikus Szeretetszolgálat