CSALADEGYHAZ.HU

MKPK Családügyi Bizottsága

A házasságkötés szentsége a házas élet szentségében folytatódik. A házastársak nemcsak egymást fogadják el, hanem a házas életállapotot is, amely kialakítja a maga saját világát s ezáltal családdá lesz. A család Istennel is párbeszédben élő közösség. Tagjainak sajátos papi küldetésük van. Elsősorban – természetesen – a szülők vezetik egymást és gyermekeiket az Istennel való kapcsolatra. Kicsiben és „sejt”-szerűen, maga az Egyház jelenik meg: a család a Krisztus életformáját követő hívők közössége. Ezért „a II. Vatikáni zsinat a családot ősi kifejezéssel így nevezi: Ecclesia domestica”, családegyház.

(A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT 99.)

SZERETÜNK BENNETEKET! – MARTON ZSOLT CSALÁDREFERENS PÜSPÖK ÜZENETE NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA

https://www.youtube.com/watch?v=LvPIbKhMfXM 2024. július 28-án lesz a nagyszülők és idősek világnapja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy a...

FERENC PÁPA ÜZENETE A NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK NEGYEDIK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL (2024. JÚLIUS 28.)

„Ne hagyj el öregkoromban” (vö. Zsolt 71,9) Kedves Testvéreim! Isten nem hagyja el gyermekeit,...

LEGYETEK IMÁDKOZÓ CSALÁDOK! – SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPE MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTON

Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva az együtt járók, a jegyesek, a fiatal házasok és a...

FERENC PÁPA JÚLIUSI IMASZÁNDÉKA A BETEGEK LELKIGONDOZÁSÁÉRT

Ferenc pápa a júliusi imaszándékáról közzétett videóban így fogalmaz: „Ebben a hónapban a betegek...

Marton Zsolt püspök – Fotó: MKPK Archívum

MARTON ZSOLT

Váltsuk életre az evangéliumot családjainkban!

Amikor egy rózsabimbó kezd kinyílni és lassan kibontja szirmait, akkor látszik meg a virág szépsége. Ehhez hasonló élményem volt családokért felelős püspökként, amikor visszatekintettem az elmúlt három évre: a járvány szorításából engedve egyre több személyes találkozás, esemény mutatta meg számomra a családpasztoráció sokszínűségét, szépségét, az egyházmegyei kezdeményezések gazdagságát és a családok tanúságtételének fontosságát. Az egyházmegyei családreferensek éves találkozója, a tavaszi és őszi családpasztorációs papi napok és az idén 28. alkalommal megrendezett országos Családkongresszus mind azt mutatják, hogy egyre nagyobb az igény a szakmaiságra, a tapasztalatcserére, a hálózatban működésre és arra, hogy egymástól tanulva és egymást segítve éljünk és tegyünk a családokért – papok, diakónusok és világiak.

Annál is inkább fontos ez az összefogás, mert a család és a házasság talán minden korábbinál nagyobb veszélynek van kitéve. Megkérdőjeleződik a házasság létjogosultsága, kétségbe vonják a férfi és nő antropológiai valóságát és istenképiségét. Az ideológiai hullámok mellett különösen is nagy kihívást jelent a családok számára a 21. századi életforma: a gazdasági nehézségek, egzisztenciális kérdések, a stressz, az időhiány és a mindenre kiterjedő digitalizáció. Az önzés, a kényelem és a fogyasztói szemlélet közömbössé teszi a személyt, aláássa a családi szeretetkapcsolatokat, törékennyé teszi a házasságot. Miközben az ember úgy érzi, mindent elér, valójában éppen a lényeges dolgokat veszíti el. „A család egyre inkább a jó és a rossz, az élet és a halál, a szeretet és a szeretettel ellenkező dolgok ütközőpontjában áll.” – ahogy Szent II. János Pál pápa már 1994-ben megírta Levél a családokhoz c. dokumentumában.

Tovább olvasom »

 

 

Az MKPK Családügyi Bizottsága
a Magyar Katolikus Egyházban

A Magyar Katolikus Egyház a szakpasztorációs feladatok irányítását, koordinálását és felügyeletét püspökökre bízva kívánja megoldani. A püspökök az adott pasztorációs szakterületen összefogják az országos, egyházmegyei és mozgalmi szerveződéseket és velük együttműködve szolgálják a hitéletet. A családpasztoráció letéteményese a családpüspök, munkáját az MKPK Családügyi Bizottsága, melynek ő az elnöke, elsősorban a technikai, gyakorlati feladatok megoldásával támogatja.

A Családügyi Bizottság szervezi, koordinálja és végrehajtja a családpüspök által kezdeményezett akciókat, projekteket, programokat, és elvégzi a kapcsolódó adminisztratív feladatokat, nem konkurense és nem alá vagy felé rendeltje bármely egyházmegyei, mozgalmi, plébániai családszervezetnek és munkacsoportnak. Nyitott az Egyházon belüli kezdeményezések és az egész magyar társadalom felé. Munkáját missziós felelősséggel végzi az egész társadalom érdekében.

Katolikus Szeretetszolgálat