Rólunk

Kik vagyunk?

Az MKPK Családügyi Bizottsága a Magyar Katolikus Egyházban

A Magyar Katolikus Egyház a szakpasztorációs feladatok irányítását, koordinálását és felügyeletét püspökökre bízva kívánja megoldani. A püspökök az adott pasztorációs szakterületen összefogják az országos, egyházmegyei és mozgalmi szerveződéseket és velük együttműködve szolgálják a hitéletet. A családpasztoráció letéteményese a családpüspök, munkáját az MKPK Családügyi Bizottsága, melynek ő az elnöke, elsősorban a technikai, gyakorlati feladatok megoldásával támogatja.

A Családügyi Bizottság szervezi, koordinálja és végrehajtja a családpüspök által kezdeményezett akciókat, projekteket, programokat, és elvégzi a kapcsolódó adminisztratív feladatokat, nem konkurense és nem alá vagy felé rendeltje bármely egyházmegyei, mozgalmi, plébániai családszervezetnek és munkacsoportnak. Nyitott az Egyházon belüli kezdeményezések és az egész magyar társadalom felé. Munkáját missziós felelősséggel végzi az egész társadalom érdekében.

Tevékenységünk

A Családügyi Bizottság a családpüspök vezetésével végzi munkáját, mely az alábbi területekre terjed ki:

  • A Katolikus Egyház házasságról és családról, valamint az élet tiszteletéről szóló tanításának terjesztése, kifejtése és magyarázata, azoknak az intézkedéseknek a kezdeményezése, amelyek elősegítik a katolikus családeszmény megvalósulását.
  • Kapcsolattartás és együttműködés az MKPK-val, az egyházmegyék családpasztorációs munkacsoportjaival, a Világiak, Család és Élet Dikasztériumával, valamint más országok püspöki konferenciáival, családügyi szervezeteivel.
  • Összekötő, közvetítő, tájékozódó és tájékoztató tevékenység az MKPK, más egyházi és világi közösségek és a társadalom között a családot, a házasságot és az életet érintő kérdésekben.
  • A szakirodalom követése, a családpasztoráció feladatai szempontjából fontos dokumentumok, segédanyagok lefordítása, terjesztése.
  • A papság családpasztorációs tevékenységének támogatása továbbképzések, lelkigyakorlatok megtartásával, szakirodalom megosztásával.
  • Családokkal, pasztorációval kapcsolatos hazai és nemzetközi találkozókon való részvétel tapasztalatcsere és tanulás céljából.
  • Kapcsolatfelvétel más püspöki konferenciák családpasztorációs szervezeteivel, külföldi családszervezetekkel, a működő jó gyakorlataik megismerése és alkalmazása céljából.
  • Képzési lehetőségek keresése, bemutatása, együttműködés az adott oktatási intézménnyel.