Életvédelem letöltés

FIDES ET RATIO

FIDES ET RATIO

II. János Pál pápa enciklikája püspökeihez a hit és az értelem kapcsolatának természetéről. - 1999. szeptember 14. „Vannak alapvető kérdések, amelyekre választ kell adnunk, amint ezt az enciklika kezdetén olvassuk: „Ki vagyok én? Honnan jövök és hová megyek? Miért van...

VERITATIS SPLENDOR

VERITATIS SPLENDOR

II. János Pál pápa Veritatis splendor (Az igazság ragyogása) című enciklikája alapvető erkölcsi kérdésekkel foglalkozik. Címzettjei kifejezetten a püspökök. - 1993. október 5. „Az ember lelkiismerete mélyén – írja a II. Vatikáni Zsinat – egy olyan törvényt fedez föl,...

DONUM VITAE

DONUM VITAE

A Hittani Kongregáció Donum Vitae kezdetű instrukció a kezdődő emberi élet tiszteletéről és az utódnemzés méltóságáról, Róma, 1987. február 22. „Ezeknek a pontos iránymutatásoknak, melyeket ez az instrukció előterjeszt nem az a célja, hogy lefékezze a gondolkodás...

HUMANAE VITAE

HUMANAE VITAE

VI. Pál pápa enciklikája a helyes születésszabályozásról. Róma,1968. „Az emberi élet továbbadásának súlyos feladata, amely a házastársakat Isten szabad és felelős munkatársaivá teszi, mindig nagy örömök forrása, de ezeket az örömöket olykor nem kis nehézségek és...

KATOLIKUS „LOMBIK”?

KATOLIKUS „LOMBIK”?

Az asszisztált reprodukciós eljárások etikai megítélése igen érzékeny téma, mert az élet továbbadásával és az emberi méltósággal kapcsolatos. Sokan érintettek benne: orvosok és munkatársaik, biológusok, és legfőképpen ma minden ötödik házaspár Magyarországon. Az...

ÜZENETEK A BETEGEK 30. VILÁGNAPJÁRA

ÜZENETEK A BETEGEK 30. VILÁGNAPJÁRA

A Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, február 11-e egyben a betegek világnapja az Egyházban. Ez alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Idei üzenetének témája: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). A szeretet útján a...