Az Apostoli Penitenciária dekrétuma a 2021-es, Szent József évre szóló különleges búcsúkról

2021. június 16.

Avilai Szent Teréz felismerte, hogy Szent József az élet bármely területén védelmezőnk lehet: „Más szentek esetén, úgy tűnik, hogy Isten megadja a lehetőséget, hogy ilyen vagy olyan szükséghelyzetben segítségünkre legyenek, mindeközben azt tapasztalom, hogy a dicsőséges Szent József védelme kiterjed mindenre”[5]. Újabban pedig, Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy Szent József alakja „új aktualitást nyer korunk Egyháza számára az új keresztény évezred küszöbén”[6].

Szent Józsefnek az Egyházra vonatkozó egyetemes védelmét újra hangsúlyozva, a fent felsorolt lehetőségeken kívül, az Apostoli Penitenciária teljes búcsút engedélyez azoknak a híveknek, akik bármilyen jóváhagyott imádságot vagy kegyes fohászt végeznek Szent József tiszteletére (pl. Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József! kezdetű ima). Különösképpen március 19-én és május 1-jén, valamint a Szent Család ünnepén, (avagy Szent József vasárnapján a bizánci hagyomány szerint), illetve minden hónap 19-én, és minden szerdán, mely a latin hagyományban Szent József emlékezetére ajánlott nap.

Forrás és fotó: www.liturgia.hu