Családi életre nevelés

A „Boldogabb családokért” családi életre nevelés (CSÉN) program gyakorlatorientált, a nem formális pedagógia eszköztárának elemeit tartalmazza. Országos modellként, mintaprogramként szolgál.

https://www.holnaphonlap.hu/2019/04/02/csen/