Jelentős magyar részvétellel ülésezett a Katolikus Családszervezetek Európai Föderációja

2021. november 6.

2022-ben Vácon tartják a Katolikus Családszervezetek Európai Föderációjának közgyűlését

A franciaországi Strasbourgban október 25-27. között tartotta meg éves rendes közgyűlését a Katolikus Családszervezetek Európai Föderációja (FAFCE), amelyen Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK családreferens püspökének vezetésével az eddigi legnagyobb magyar küldöttség vett részt. A tanácskozás, amelyen számba vették az európai családokra leselkedő veszélyeket, komoly magyar sikerrel zárult.

„Nem tagadom, jó érzés volt kicsit ünnepeltnek lenni és megtapasztalni, hogy milyen reményteli csodálattal néznek ránk külföldi barátaink, mert mi magyarok, korábban sokszor érezhettük úgy, hogy kicsi ország vagyunk, nem igazán számítunk”, fogalmaz strasbourgi tapasztalatai kapcsán Marton Zsolt, aki először vett részt FAFCE közgyűlésen. „A FAFCE egy testvéri közösség, ahol mi csak megfigyelő státuszban lehetünk jelen, hiszen az európai katolikus indíttatású civil családszervezeteket fogja össze, tehát nem egyházi szervezet, de nagy-nagy szeretettel fogadtak minket és kíváncsiak voltak a véleményünkre. Először úgy gondoltam, hogy ez a látogatás inkább a találkozásról és az ismerkedésről fog szólni, ám ezzel szemben az érdemi munkából is messzemenőkig kivehettük a részünket, ami abszolút pozitív meglepetés volt számomra.”

Az 1997-ben az olasz, a francia és a német katolikus családszervezetek nemzeti szövetségei által alapított FAFCE tavaly a Covid-járvány miatt online volt kénytelen megtartani éves közgyűlését, idén azonban visszatértek a személyes találkozáshoz, amelyen a családreferens püspök által vezetett magyar delegáció is részt vett. A föderáció elnöke, Vincenzo Bassi sajnos így is csak online tudott bekapcsolódni a munkába, mert pozitív Covid tesztje miatt karanténba kényszerült. A brüsszeli székhelyű FAFCE jelenleg 23 rendes, illetve kapcsolódó tagot számlál, köztük az Emberi Méltóság Központot, amelynek képviseletében Frivaldszky Edit vett részt a közgyűlésen. Ehhez csatlakozik még hat megfigyelőstátuszú szervezet, illetve két tagjelölt szervezet, köztük a magyar Hetvenkét Tanítvány Mozgalom, melynek képviseletében Dabóczi Vera és Kálmán érkezett Strasbourgba. A FAFCE civil szervezetek szövetsége, és noha katolikus alapokon jött létre, szervezetileg semmilyen módon nem kapcsolódik a Katolikus Egyházhoz. A már régóta létező informális együttműködés idén nyáron egy Egyetértési memorandum megfogalmazásával formalizálódott, amelyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) részéről Angelo Bagnasco bíboros, a Tanács elnöke, a FAFCE részéről pedig Vincenzo Bassi elnök írt alá.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly nevezte ki családreferens püspöknek Marton Zsolt váci megyéspüspököt, aki megfigyelői státuszban kapott meghívást a FAFCE közgyűlésre, amelyen a felkérésére szintén Strasbourgba érkezett Krúdy Tamással együtt képviselték az MKPK Családügyi Bizottságát. Marton Zsolt a múltbéli jó kapcsolatok és az európai családok sorsa iránt érzett felelősség miatt is fontosnak érezte, hogy eleget tegyen a FAFCE meghívásának. „Családreferens püspök vagyok, és már korábban értesültem a FAFCE tevékenységéről elődömtől, Bíró László püspök atyától, valamint Frivaldszky Edittől és Radnai Jenőtől, akik a Magyar Katolikus Családegyesület képviseletében vettek részt a FAFCE munkájában”, mondja a magyar családreferens püspök. „Tőlük azt hallottam, hogy ez egy gyümölcsöző együttműködés, ezért határoztam el, hogy megismerkedem a FAFCE-val. Ne feledjük, hogy egy európai szervezetről van szó, én pedig nagyon fontosnak tartom a testvéri kapcsolatok építését, hogy ne szigetelődjünk el. A másik ok pedig, amiért elmentem, és ami most különösen megerősödött bennem, az az, hogy keresztény-katolikus hitünket, amiben osztozunk és ami oly’ fontos a szívünknek, meg kell erősítenünk egymásban, mert óriási támadásnak van kitéve.

Amikor csak magunkban vagyunk otthon, Magyarországon, akkor hajlamosak lehetünk akár elbizonytalanodni, hogy tényleg jól gondolkodunk-e. Hogy mást ne mondjak, a kormánynak a családpolitikája, ami szinkronban van az egyház családdal kapcsolatos tanításával, nagy külső és belső támadásnak van kitéve, sokfelől éri kritika. Strasbourgban a közgyűlésen más európai országok képviselőitől megtudhattuk, hogy milyen az, amikor az állam nem a keresztény elveket képviseli, ami kijózanítóan hatott. A nyugati nemzetek képviselői közül többen is elmondták, hogy milyen nehézséget jelent számukra például még csak beszélni is arról, hogy a család férfi és nő szövetsége. Állandósult küzdelemben vannak a gender-ideológiával szemben, amelyik az ember legalapvetőbb identitását vonja kétségbe”, hangsúlyozza Marton Zsolt. A katolikus családszervezetek képviselői a meggyőződésükkel a társadalomban nem feltétlenül vannak kisebbségben, de médiában és a nagy nyilvánosságban viszont igen. Ezt erősítette meg Leo Cushley, a skóciai St. Andrews és Edinburgh Főegyházmegye érseke, a CCEE családreferense, aki egyenesen úgy fogalmazott, hogy a brit médiától egyáltalán nem számíthatnak tisztességes tájékoztatásra, még a BBC-től sem, egyedül a közösségi média maradt számukra mint megszólalási felület.  „Ebben a kontextusban ért nagy és örömteli meglepetésként – folytatja Marton Zsolt – hogy ránk, magyarokra, mint reménysugárra tekintenek, követnek minket, figyelik, hogy mi mit teszünk, merre fordulunk. Őszinte elismeréssel beszéltek arról, hogy katolikus hitünk és egyházunk nagyobb épségben van Magyarországon, mint Európában sokhelyütt, amihez az állami családpolitika is pozitív keretet biztosít. Igazi öröm volt Strasbourgban magyarnak lenni, és ez a jó érzésem csak fokozódott, amikor ennek a rendkívül élhető és hangulatos városnak az abszolút középpontjában, közvetlenül a világhírű katedrális tőszomszédságában egy magyar természetfotós, Máté Bence szabadtéri kiállítására bukkantam. Tömegek álltak és nézték a valóban lenyűgöző képeket a magyar kultúra eme kis szigetén. Az az érzésem támadt, hogy Franciaországnak ebben a nagy történelmi múlttal rendelkező városában mi vagyunk most a kvázi főszereplők.” A FAFCE közgyűlésen kétségkívül Magyarország volt az egyik főszereplő, egyrészt mert a magyar volt a legnépesebb delegáció, másrészt pedig mert a nyitónap főelőadását Marton Zsolt tartotta, amire a szervezőbizottság kérte fel. Angolul elmondott beszédében Marton Zsolt beszámolt az egyházmegyéjében a Covid-járvánnyal kapcsolatban szerzett tapasztalatokról, a karantént követő nyitásról és újraindulási erőfeszítésekről. A szervezők ugyancsak a váci püspököt kérték fel főcelebránsnak az ünnepi szentmisékre. Zsúfolt programja során Marton Zsolt személyes találkozón vett részt a Mgr. Marco Gancival, a Szentszék Európa Tanácsba delegált állandó megfigyelőjével, és külön találkozott Rusz Harry Alexszel, Magyarország Európa Tanácsba delegált nagykövetével is. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának félévente más tagországra szálló elnöki tisztségét november 17-ig Magyarország tölti be.

„Bár a szervezők tényleg nagyon szívélyesen fogadtak, – folytatja Marton Zsolt –  nem gondolom, hogy ez a megtiszteltetés a személyemnek szólt, hanem sokkal inkább Magyarországnak és amit Magyarország képvisel. A jövő útját látják bennünk, aminek az egyik legeklatánsabb megnyilvánulása, hogy jövőre a FAFCE Magyarországon tartja a közgyűlését. Nagy ajándék számomra, hogy elfogadták a meghívásom és 2022 májusában egyházmegyénk székhelyén, Vácon kerülhet sor erre a jelentős eseményre. Nekünk magyaroknak is megerősítés, ha nálunk gyűlnek össze szerte Európából a hasonló gondolkodású emberek. Külföldön Magyarországról mindenkinek elsősorban Budapest jut eszébe, ami nagyon szép dolog. Ugyanakkor vannak az országnak kevésbé ismert kincsei is, mint például a katolikus Vác, ami szintén érdemes arra, hogy a nagyközönség felfedezze. Az a nem titkolt szándékom, hogy a ránk irányuló figyelmet kihasználva megismertessem országgal-világgal az egyházmegyében folyó munkát, bemutassam például a nemrég létrejött MotiVÁCió Képzési Központunkat.”

Az Emberi Méltóság Központ elnöke, Frivaldszky Edit már évek óta részt vesz a FAFCE munkájában és tartja a kapcsolatot a szervezettel. „Emlékeim szerint 2014-ben jártam először a FAFCE közgyűlésén, akkor még a Magyar Katolikus Családegyesület delegációjában, Bíró László püspök atya felkérésére”, mondja Frivaldszky Edit. „Azóta több alkalommal is találkoztam a FAFCE munkatársaival és más országok családszervezeteinek képviselőivel, akikkel több közös projektekben dolgoztunk. Az együttműködés szakmai részét tekintve úgy látom, hogy az évek során egyre kiforrottabb üzenetek megfogalmazására lettünk képesek, amelyeket közgyűlési határozatok formájában juttatunk el a döntéshozók, a nemzeti egyházak és az érdeklődő családok felé.  A brüsszeli, a strasbourgi és bécsi munkatársaknak hála, közvetlen rálátásunk nyílik a családokat érintő európai trendekre, mindezeket keresztény szempontok alapján kiértékelve.” Frivaldszky Edit szerint az idei közgyűlés hangulata más volt, mint a korábbi éveké. „A mostani közgyűlés, részben a nagyobb magyar delegációnak is köszönhetően, lelkesebb, vidámabb volt, mint az eddigiek. A pozitív hangulat talán annak is köszönhető, hogy a járvány kezdete óta nem találkoztunk személyesen, amire most sor kerülhetett. Korábban erősebben éreztem a keleti és nyugati országok közötti ellentéteket, amit a nemzeti egyházak helyzetének különbségeként is értelmezhettünk. Ez a mostani találkozón kevésbé volt hangsúlyos. A FAFCE törekszik a kelet-nyugati egyensúly megtartására, ezért is igyekszünk minél több országból szervezetet hívni a közösségbe. Az egyedi nemzeti adottságok és különbözőségek ellenére az egyes országok katolikus családszervezetei nagyon hasonló problémákkal küzdenek. Úgy látom, szinte minden résztvevőt eltölt a gender-ideológia térnyerése felett érzett aggodalom, és az ebből fakadó, a jövő generációk épsége és egészsége miatt érzett felelősség. Ezt persze nemcsak mélyen szántó filozófiai előadásokban osztják meg egymással a résztvevők, hanem működő vagy kipróbálandó családpolitikai jó gyakorlatok bemutatásával is, amiben a nemzetközi közösség általános véleménye szerint mi magyarok az élen járunk. A FAFCE ugyanakkor a családok védelme mellett az emberi élet védelmét is a zászlajára tűzi, amiben idehaza még sokat kell fejlődnünk”, fejezi be gondolatait Frivaldszky Edit.

A szokásoknak megfelelően az októberi FAFCE közgyűlés egy közös határozat megfogalmazásával és elfogadásával zárult, melynek magyar fordítása itt olvasható.

Krúdy Tamás

Kép forrása: https://www.fafce.org/