Katekumenális felkészítés a házasságra

Ferenc pápa több alkalommal is kifejezte azon aggodalmát, hogy a fiatal pároknak jobb és alaposabb házassági felkészítésre lenne szükségük az Egyházban. Hangsúlyozta, hogy olyan, a keresztségi katekumenátus által inspirált, viszonylag hosszabb felkészítési folyamatra lenne szükségük, amely lehetővé teszi, hogy a hit megéléséből és a Jézussal való találkozásból kiindulva tudatosabban éljék meg a házasság szentségét.

A jelen dokumentum – mely folytatja mindazt, amit az egykori Család Pápai Tanácsa már kifejtett ugyanebben a témában az egyik dokumentumában – választ kíván adni a Szentatyának erre az aggodalmára, és segítséget kíván nyújtani a részegyházaknak annak átgondolására vagy újragondolására, hogy miként készítik fel a fiatalokat a házasság szentségére és miként kísérik őket a házasélet első éveiben. Ezek a „lelkipásztori iránymutatások” tehát nem úgy értendők, mintha egy részleteiben kidolgozott, teljes, formailag és tartalmilag a mindennapi lelkipásztori munkában felhasználható „jegyeskurzus” lenne. A cél ehelyett az, hogy néhány általános elvet megfogalmazzunk, s hogy egy konkrét, átfogó lelkipásztori javaslatot adjunk, amelyet minden helyi egyháznak figyelembe kell vennie saját, házasságra való katekumenális felkészítési tervének kidolgozásakor, kreatív módon válaszolva a Szentatya felhívására.

A kiadvány megrendelhető a Szent István Társulat honlapján itt!