KRISZTUS A JÖVŐNK

2023. április 18.

Április utolsó napjaiban Ferenc pápa Magyarországra érkezik – ismét. Különleges ajándék, hogy az egyházfő a 2021-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után két éven belül újra hazánkba látogat, és három napot rászán arra, hogy találkozzon a katolikus hívekkel. Szoros programjában egymást követik majd a kisebb-nagyobb csoportokkal (állami és egyházi vezetőkkel, a papság képviselőivel, a fiatalokkal, a menekültekkel, görögkatolikus testvéreinkkel) való találkozások. Április 30-án, vasárnap pedig mindannyiunkat egy közös szentmisére hív a Kossuth térre.

Egy közösségben megélt szentmise mindig ünnep. Minél jobban felkészülünk rá, annál inkább. A vasárnapi miséken is megtapasztalhatjuk, hogy mennyivel mélyebben megérintenek bennünket a Szentírás igéi, az imádságok és a szentáldozás, ha nem az utolsó pillanatban toppanunk be a templomba, hanem a lelkünknek is van ideje megérkezni, néhány percben elcsendesedni. Ugyanígy a pápai szentmise is nagy horderejű esemény lehet a lelki életünkben, ha kellően felkészülünk rá, imádsággal megalapozzuk a találkozást.

A Magyar Katolikus Egyház készül. Nem csupán a rendezvény rendkívül alapos megszervezésével, hanem a hívek által rendszeresen elmondott imádsággal is. Ugyanakkor a családon belül is van lehetőségünk a várakozást lelki tartalommal megtölteni, hogy minél teljesebb lehessen majd az élmény. Az esti hálaadásunkban már most benne lehet az öröm, hogy a Szentatyával találkozhatunk. Akár a legkisebbekkel is minden nap elmondhatunk egy röpke fohászt papjainkért, püspökeinkért és a Katolikus Egyház fejéért, Ferenc pápáért. Forgathatjuk e célból a Szentírás lapjait, elolvashatjuk és átelmélkedhetjük a például jó pásztorról szóló példabeszédet.

A mindenkori pápa Szent Péter utóda. Nagyobb gyerekekkel, felső tagozatosokkal, középiskolásokkal sorra vehetjük azokat a szentírási részeket, amelyek Péterről szólnak. Követhetjük az ő növekedését, lelki útját attól a pillanattól, hogy Jézus meghívja őt (akkor még Simonként), nagy megtapasztalásokon, de tévedéseken és botlásokon keresztül is addig, míg árulása után végül a nyáj megbízott pásztora és a menyország kulcsainak őrzője lesz.

A felkészülésünk része lehet az is, ha rendszeresen hallgatjuk vagy olvassuk a Szentatya katekéziseit. Röviden és közérthetően szól a hit kérdéseiről és rávilágít mindennapi keresztény életünk fókuszaira. A pápai enciklikák (pl. a Lumen Fidei ­– A hit világossága, a Laudato si’ – Áldott légy vagy a Fratelli tutti – Mindnyájan testvérek) olvasása lehetőséget ad arra, hogy alaposabban átgondoljuk a Krisztus által kijelölt helyünket a világban és megerősödjünk hivatásunkban, küldetésünkben.

A Kossuth téri szentmisére húsvét negyedik vasárnapján, a Jó Pásztor vasárnapján kerül majd sor. Már előtte elolvashatjuk a szentírási igéket: az olvasmányt, a zsoltárt, a szentleckét, az evangéliumot. A Jó Pásztorról szóló sorok ráirányítják figyelmünket Jézusra, aki életét adta a juhaiért: értünk, ugyanakkor emlékeztet bennünket Ferenc pápával, mint az Egyház látható vezetőjével való közösségünkre is.

A Szentatyával való találkozás, a szentmise közös megünneplése kegyelmi ajándék lesz. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a legcsodálatosabb vendég azon a szentmisén is maga Jézus Krisztus, aki a kenyér és a bor színében betér hozzánk, hogy megérintsen, meggyógyítson és üdvözítsen minket. A pápalátogatás hivatalos dalával együtt kérjük:

„Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm,

Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm!”

Kép: https://ferenc2023.hu (Magyar Kurír/Merényi Zita)

A közzétett szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel engedélyezett.