Családegyház » Aktuális »

28. CSALÁDKONGRESSZUS

2023. augusztus 25.

Idén október 12-14. között rendezzük meg a Családkongresszust Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban. Szeretettel hívjuk, várjuk a papokat, szerzeteseket, világiakat, jegyes- és házaspárokat, és mindazokat, akik elkötelezetten dolgoznak a családpasztorációban, valamint azokat, akikben ott él a vágy, hogy környezetükben, plébániájukon, egyházmegyéjükben konkrétan tegyenek a családok ügyéért!

A kongresszus témája a házassági katekumenátus lesz.

„Az Egyház anya, és egy anya nem tesz különbséget gyermekei között. Nem bánik velük egyenlőtlenül, mindannyiukkal ugyanúgy törődik, mindannyiukra ugyanannyi figyelmet fordít, ugyanannyi időt szentel. Az idő odaszentelése a szeretet jele: ha nem szentelünk időt valakire, az annak a jele, hogy nem szeretjük. Ez sokszor eszembe jut, amikor arra gondolok, hogy az Egyház sok időt, több évet szentel a papságra vagy a szerzeteséletre készülők felkészítésére, de kevés időt, csak néhány hetet a házasságra készülőkre. A papokhoz és a megszentelt személyekhez hasonlóan a házasok is az Anyaszentegyház gyermekei, és egy ilyen nagy különbség a bánásmódban nem igazságos. A házaspárok alkotják a hívők túlnyomó többségét, és gyakran oszlopos tagjai az egyházközségeknek, az önkéntes csoportoknak, az egyesületeknek, a mozgalmaknak. Ők az élet igazi „őrzői”, nemcsak azért, mert gyermekeket vállalnak, akiket aztán nevelnek és kísérnek fejlődésükben, hanem azért is, mert gondoskodnak a családban élő idősekről, szolgálják a fogyatékkal élőket, és segítik a szegénység különböző formáival küzdő felebarátaikat. A családokból születnek a papi és szerzetesi hivatások; és a családok alkotják a társadalom szövetét, melynek szakadásait türelemmel és mindennapi áldozataikkal „foltozzák”. Tehát az Anyaszentegyháznak igazságosságból fakadó kötelessége, hogy időt és energiát szenteljen azok felkészítésére, akiknek az Úr olyan nagy küldetést ad, mint a család.” (Részlet Ferenc pápa előszavából, Katekumenális felkészítés a házasságra, Szent István Társulat, Bp., 2023)

REGISZTRÁCIÓ IDE kattintva!

Ha bármilyen kérdése van a programmal kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal a Családügyi Bizottság munkatársaihoz: csalad@katolikus.hu

Plakát a kongresszusról letölthető itt.

A részletes program az alábbi PDF dokumentumra kattintva érhető el.

Családegyház