27. Családkongresszus

2021. november 19.

KÖZLEMÉNY

Főtisztelendő Atyák! Kedves Testvérek!

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, ezúton jelezzük, hogy a meghirdetett időpontban nem tartjuk meg a Családkongresszust! Az előadások mellett az esemény mindenkori célja a személyes találkozás, a kapcsolatteremtés lehetőségének biztosítása, melyet jelen helyzetben csak komoly korlátozásokkal tudnánk megvalósítani. Keressük a megoldást, hogy mikor és mi módon pótolhatjuk a programot. Reméljük, hogy hamarosan tájékoztatást adhatunk az új időpontról.

Köszönjük megértésüket! Vigyázzunk egymásra, és kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását a betegek gyógyulásáért, a járvány mielőbbi megszűnéséért!

Tisztelettel

MKPK Családügyi Bizottsága


A Családkongresszus története a múlt századra nyúlik vissza. Az első Kongresszus apropóját az adta, hogy az ENSZ az 1994-es esztendőt a családok évének nyilvánította.

A Szentatya, II. János Pál pápa 1994-ben levélben fordult a családokhoz (Gratissimam sane), melyben a Családév kapcsán a következőket fogalmazta meg: „… az Egyház örömmel üdvözli az Egyesült Nemzetek Szervezetének kezdeményezését, hogy az 1994-es esztendő a Család Nemzetközi Éve legyen. (…) Az Egyház azért óhajt e kezdeményezésben részt venni, mert Krisztus az „összes nemzetekhez” küldte (Mt 28,19).”

„Ebben az esztendőben fel kell fedeznünk az Egyház család iránti szeretetének és törődésének tanúságtételét: azt a szeretetet és törődést, mely már a kereszténység kezdetén megnyilvánult, amikor a családot úgy tekintették, mint családi egyházat.”

A Szentatya szándéka szerint tehát a 1994-es évben az Egyház is nagyobb figyelemmel fordult a családok felé, és törekedett arra, hogy mindenkiben megerősítse a családról szóló tanítását. A hazai egyházi rendezvények egyik kiemelkedő eseménye volt a máriabesnyői Katolikus Családkonferencia, melyet első ízben 1994-ben szerveztek meg.

Az azóta már hagyománnyá vált őszi Családkongresszust idén a 27. alkalommal rendezzük meg Máriabesnyőn, november 26-27 között.

Szeretettel hívjuk, várjuk a papokat, szerzeteseket, világiakat, jegyes- és házaspárokat, és mindazokat, akik elkötelezetten dolgoznak a családpasztorációban, valamint azokat, akikben ott él a vágy, hogy környezetükben, plébániájukon, egyházmegyéjükben konkrétan tegyenek a családok ügyéért!

Jelentkezési határidő: 2021. november 19.

REGISZTRÁCIÓ ITT az online jelentkezési felületen

Ha bármilyen kérdése van a Családkongresszussal kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal a Családiroda munkatársaihoz a megadott e-mail címen: csalad@katolikus.hu

Plakát a kongresszusról letölthető itt.

A program itt letölthető!