Familiaris Consortio – negyven év múltán is aktuális

2021. november 22.

​Szeretett és nagyszerű elődöm, Bíró László püspök atya így fogalmazott a Familiaris consortio 2002-es kiadásának előszavában: A körlevél keletkezése idejében és ma is vezérfonal. Olyan alapmű, amely húsz év elmúltával is próféciaként hat.

Negyven év elmúltával még inkább érezzük Bíró püspök atya szavainak igazságát, az apostoli buzdítás korszerűségét és aktualitását: Minden keresztény család legyen valóban „kicsi Egyház”, amelyben fölragyog és megelevenedik Krisztus Egyházának misztériuma (FC 86). A családi közösségek, a kis családegyházak létükkel evangelizáltak a járvány okozta krízis idején és az újratervezés időszakában is segítenek a közösségek felélesztésében.

A családpasztorációs munkában mindig irányadók a pápák útmutatásai. Ebben az esetben még hangsúlyosabb a dokumentum jelentősége, hiszen a Familiaris consortio az 1980-as, a család feladatait tárgyaló szinódus tapasztalatainak, eredményeinek egyfajta szintézise is. A szinódus az evangelizáció jövője kapcsán nagy jelentőséget tulajdonított a család apostoli küldetésének, amely a keresztségből fakad, megújuló erejét pedig a házasság szentségi kegyelméből nyeri.

Szent II. János Pál pápa, a családok pápája fáradhatatlanul hirdette a család pótolhatatlanságát, a házasság misztériumát.

Kövessük szent pápánk tanítását, hirdessük a család evangéliumát, még akkor is, ha szembe kell mennünk a korszellemmel, a divatos és egyre inkább teret nyerő ideológiák jelmondataival! A katolikus egyház tanítása szerint a házasság nem egy civilizációs képződmény, amely létrejött, amikor az ember fejlődése során szükség volt rá, és amely aztán idővel eltűnik, amikor már nem lesz rá szükség. A házasság nem gyermeke, hanem szülője a civilizációnak.

Mutassuk meg a keresztény családot mint hívő és evangelizáló, mint Istennel párbeszédben levő és mint az embereknek szolgáló közösséget (FC 50)! Hiszem, hogy az Isten képmására teremtetett férfi és nő szeretetszövetsége és az ebből fakadó család társadalmi és egyházi életünk alapsejtje, ami nem cserélhető fel semmivel.

Ezen küldetésünkhöz nyújt eszközt és forrást a Familiaris consortio új kiadása.

Marton Zsolt
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
családreferens püspöke

A kiadvány az alábbi felületen rendelhető meg:

https://szitkonyvek.hu/termek/7121

Kép forrása: https://szitkonyvek.hu