Hogy minden család megélje életszentségre szóló hivatását – A Családok X. Világtalálkozója imádsága

2021. október 10.

Szent II. János Pál pápa, akit a családok pápájaként is tisztelünk, 1994-ben írta meg a Gratissimam Sane kezdetű apostoli levelét és egyúttal megbízta a Családok Pápai Tanácsát az első világtalálkozó megszervezésével. Szent II. János Pál pápa levelében külön is kitér az imádság jelentőségére: Az imádság hatására Isten Fia közöttünk van: „Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, közöttük vagyok”. […] Nagyon jelentős, hogy éppen az imádságban és az imádság által fedezi föl az ember a legegyszerűbben és a legmélyebben a maga sajátos személyiségét: az emberi „én” az imádságban fogja föl a legkönnyebben személy voltának mélységét. Ez a családra nézve is érvényes, mely nemcsak a társadalom alapvető „sejtje”, hanem egész különleges személyiséggel is rendelkezik. Ez a maga első és alapvető megnyilvánulását és megerősítését akkor nyeri, amikor a családtagok a „Miatyánk” közös imádságában találkoznak. Az imádság megerősíti a család lelki összetartozását azáltal, hogy részesíti „Isten erősségében”. (GRS 4.)

A soron következő találkozót Rómában rendezik meg 2022. június 22-26 között. A Családok X. Világtalálkozójának mottója: „A családi szeretet: hivatás és az életszentség útja.”

A korábbi találkozóktól eltérően a jubileumi esemény kapcsán nem csak Rómában, hanem az egész világon, egyházmegyei szinten is lesznek programok, kezdeményezések. Az új megközelítés még inkább lehetőséget ad az összetartozás, a közös ünnep megélésére.

A Világtalálkozó imája lelkipásztori eszköz, mely a felkészülés része és segítséget nyújt abban, hogy a kihívások és nehézségek közepette is minden család meg tudja élni életszentségre szóló hivatását az Egyházban, főszerepet vállalva az evangelizációban, az élet és a béke szolgálatában, közösségben a papokkal és minden életállapottal.
Az ima az alábbi pdf dokumentumban érhető el: