Családegyház » ÉLETVÉDELEM » LETÖLTHETŐ ANYAGOK »

DONUM VITAE

A Hittani Kongregáció Donum Vitae kezdetű instrukció a kezdődő emberi élet tiszteletéről és az utódnemzés méltóságáról, Róma, 1987. február 22.

„Ezeknek a pontos iránymutatásoknak, melyeket ez az instrukció előterjeszt nem az a célja, hogy lefékezze a gondolkodás lendületét, hanem sokkal inkább az, hogy – az egyház tanításához való elengedhetetlen hűségben – egy megújuló impulzust adjon. Az emberi élet ajándéka és az ebből következő morális alapelvek igazsága fényében mindenki meghívott saját felelösségének területén úgy cselekedni, mint az irgalmas szamaritánus, és a gyermekek közül a legkisebbet is felebarátjaként ismerje fel (vö. Lk 10, 29-37). Krisztus szava itt új és különleges visszhangra talál: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”(Mt 25,40)”

Az instrukció teljes terjedelmében ITT olvasható.

Fotó: Unsplash.com