Családegyház » ÉLETVÉDELEM » LETÖLTHETŐ ANYAGOK »

VERITATIS SPLENDOR

II. János Pál pápa Veritatis splendor (Az igazság ragyogása) című enciklikája alapvető erkölcsi kérdésekkel foglalkozik. Címzettjei kifejezetten a püspökök. – 1993. október 5.

„Az ember lelkiismerete mélyén – írja a II. Vatikáni Zsinat – egy olyan törvényt fedez föl, melyet nem ő adott önmagának, hanem mely iránt engedelmességgel tartozik, s melynek szava arra hívja, hogy mindig szeresse és tegye a jót és fusson a rossztól, s a kellő pillanatban világosan mondja a szív fülébe: ezt tedd, amazt kerüld! Igen, az ember a szívében hordoz egy törvényt, melyet Isten írt belé: (vö. Róm 2,14-16) az ember méltósága, hogy megtartja ezt a törvényt, és eszerint fogják megítélni.” (VS 54)

Fotó: Magyar Kurír

Családegyház