Méretre szabni a kabátot – Beszélgetés a szentségi házasságra felkészítést segítő új kiadványról

2023. február 15.

A Ferenc pápa által szorgalmazott Katekumenális felkészítés a házasságra című kiadvány a Családok X. Világtalálkozójára jelent meg tavaly a nagy világnyelveken. Magyarul a házasság hete alkalmából lát napvilágot a Szent István Társulat gondozásában.

Ez a kötet arra is bátorít: ne magunkban próbáljuk a nehézségeinket megoldani, hanem legyünk közösségben Istennel, más házaspárokkal, akikkel segíthetjük egymást az úton – így sikerülhet!

A teljes beszélgetés ITT érhető el.

Forrás: Magyar Kurír
Kép: Magyar Kurír/Lambert Attila

Részlet a kötetből:

Ferenc pápa több alkalommal is kifejezte azon aggodalmát, hogy a fiatal pároknak jobb és alaposabb házassági felkészítésre lenne szükségük az Egyházban. Hangsúlyozta, hogy olyan, a keresztségi katekumenátus által inspirált, viszonylag hosszabb felkészítési folyamatra lenne szükségük, amely lehetővé teszi, hogy a hit megéléséből és a Jézussal való találkozásból kiindulva tudatosabban éljék meg a házasság szentségét.1

2. A jelen dokumentum – mely folytatja mindazt, amit az egykori Család Pápai Tanácsa2 már kifejtett ugyanebben a témában az egyik dokumentumában – választ kíván adni a Szentatyának erre az aggodalmára, és segítséget kíván nyújtani a részegyházaknak annak átgondolására vagy újragondolására, hogy miként készítik fel a fiatalokat a házasság szentségére és miként kísérik őket a házasélet első éveiben. Ezek a „lelkipásztori iránymutatások” tehát nem úgy értendők, mintha egy részleteiben kidolgozott, teljes, formailag és tartalmilag a mindennapi lelkipásztori munkában felhasználható „jegyeskurzus” lenne. A cél ehelyett az, hogy néhány általános elvet megfogalmazzunk, s hogy egy konkrét, átfogó lelkipásztori javaslatot adjunk, amelyet minden helyi egyháznak figyelembe kell vennie saját, házasságra való katekumenális felkészítési tervének kidolgozásakor, kreatív módon válaszolva a Szentatya felhívására.3

A kiadvány előrendelhető a Szent István Társulat honlapján:
https://szitkonyvek.hu/termek/8185


  1. „Szeretném újból hangsúlyozni, hogy »új katekumenátusra« van szükség a házasságra való felkészítésben, s ennek az egész Egyházra érvényes lelkipásztori döntésnek kell lennie. Elfogadva a legutóbbi rendes szinódus atyáinak kívánságát, sürgősen át kell ültetni a gyakorlatba azt, amit már a Familiaris consortio javasolt (66. pont), vagyis azt, hogy amiként a katekumenátus a felnőttkeresztségek szentségi folyamatának része, úgy a házasságra való felkészítésnek is a házasság teljes szentségi folyamatának szerves részévé kell válnia, mint ellenszernek a semmis vagy hamar kudarcot valló házasságkötések szaporodásának megelőzésére” (Ferenc pápa: Beszéd a Rota Romana Bíróság törvénykezési évének megnyitása alkalmából, 2017. január 21.; vö. továbbá: Beszéd a Rota Romana Bíróság törvénykezési évének megnyitása alkalmából, 2018. január 29.; Amoris laetitia, 205–211).
  2. Család Pápai Tanácsa: Felkészítés a házasság szentségére, 1996. május 13.
  3. „Az Egyház tanításának – és a helyi szükségletek és kihívások – figyelembevételével a különböző közösségek dolga lesz a gyakorlatiasabb és hatékonyabb javaslatok kidolgozása” (Amoris laetitia, 199).