Családegyház » Aktuális »

Szent Család ünnepe

2022. december 29.

„A szeretet és a hűség szövetsége, amelyből a názáreti Szent Család él, megvilágítja azt az elvet, amely formát ad minden családnak, és képessé teszi arra, hogy jobban szembe tudjon nézni az élet és a történelem viszontagságaival. Ezen az alapon, még gyengeségében is, minden család világossággá tud válni a sötét világban. »Itt értjük meg, hogyan kell élni a családban. Názáret emlékeztet arra, hogy mi a család, mi a szeretet közössége, annak egyszerű szépsége, szent és sérthetetlen jellege; megláttatja, milyen édes és helyettesíthetetlen a családi nevelés, megtanít természetes funkciójára a társadalmi rendben« (VI. Pál, Beszéd Názáretben, 1964. január 5-én).” (AL, 66.)
December 30-án, pénteken, Szent Család ünnepén, 18.00 órakor Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK családreferense mutat be szentmisét Vácott, a deákvári Jézus Szíve templomban, melyet a Mária Rádió is közvetít. A szentmisét követően a jubiláns házaspárok áldásban részesülnek.

Imádság a Szent Családhoz

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet ragyogását,
nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat.

Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a közösség helyeivé és az imádság cönákulumaivá,
az evangélium hiteles iskoláivá
és kicsiny család-egyházakká.

Názáreti Szent Család,
a mi családjainkban soha ne kerüljön sor
erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra,
és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott,
azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást.

Názáreti Szent Család,
add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék
a család szent és sérthetetlen jellege,
és Isten terve szerinti szépsége.

Jézus, Mária és József!
Hallgassatok meg minket,
és fogadjátok el könyörgésünket! Ámen. (AL)

Kép: unsplash.com