Családegyház » Aktuális »

TELJES BÚCSÚ NYERHETŐ A NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

2023. július 7.

Az Apostoli Penitenciária 2023. június 15-én kelt rendelete értelmében az idei világnap alkalmából (július 23.) is teljes búcsút nyerhetnek azok, akik személyesen vagy virtuálisan részt vesznek a szertartásokon, és akik a világnap alkalmából meglátogatják az idős, beteg, rászoruló embereket. Az alábbiakban a teljes rendelet fordítása olvasható.

RENDELET

Az Apostoli Penitenciária – a hívők áhítatának növelése és a lelkek üdvösségének előmozdítása érdekében, a Ferenc Szentatyától, az Isteni Gondviselés folytán pápától kapott felhatalmazásával, meghallgatva Kevin Joseph Farrellnek, a Szent Római Egyház eminenciás bíborosának, a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma prefektusának a közelmúltban benyújtott kérését a nagyszülők és idősek harmadik világnapja alkalmából, mely világnapot a Szentatya vezetett be minden év július hónapjának negyedik vasárnapjára, és amelyet idén az „Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad” (Lk 1,50) témáról tartanak meg – kegyesen megadja, hogy az Egyház mennyei kincseiből teljes búcsút nyerjenek, a szokásos feltételek mellett (szentségi gyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára) a nagyszülők, az idősek és az összes hívők, akik a bűnbánat és a szeretet igaz szellemétől vezérelve 2023. július 23-án, a nagyszülők és idősek harmadik világnapja alkalmából, részt vesznek az ünnepélyes szentmisén, melyet Ferenc pápa fog vezetni a vatikáni pápai bazilikában, vagy a világszerte megrendezésre kerülő valamelyik rendezvényen; s ez a teljes búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható.

Az Irgalmasság eme Bírósága teljes búcsú elnyerését teszi lehetővé ugyanezen a napon azoknak a hívőknek, akik kellő időt szentelnek arra, hogy személyes jelenléttel vagy virtuálisan, kommunikációs eszközök segítségével meglátogassák a rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvéreiket (a betegeket, az elhagyatottakat, a fogyatékkal élőket stb.).

Továbbá teljes búcsút nyerhetnek – ha lélekben elszakadnak minden bűntől, és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése – a beteg idősek és mindazok, akik súlyos okból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, különösen, miközben a média közvetíti a Szentatya szavait és a szertartásokat.

Annak érdekében tehát, hogy a lelkipásztori szeretet által könnyebben megvalósulhasson az isteni kegyelemnek ez az elnyerése az Egyház Kulcsainak hatalma által, e Penitenciária határozottan kéri a gyónások meghallgatására megfelelő felhatalmazással rendelkező papokat, hogy készségesen és nagylelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásához.

Ez a rendelet a nagyszülők és idősek harmadik világnapjára érvényes; szemben bármely ellenkező értelmű rendelkezéssel.

 

Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciária székhelyén, 2023. június 15-én.

Mauro Piacenza bíboros
főpenitenciárius

Krzysztof Nykiel
régens

Forrás: https://press.vatican.va