Családegyház » Aktuális »

IDÉN JÚLIUS 24-ÉN ÜNNEPELJÜK A NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK VILÁGNAPJÁT

2022. június 29.

A nagyszülők és idősek második világnapjának megünneplésével ez a világnap is belép egyházi közösségeink rendszeres lelkipásztori programjai közé.

A Szentatya arra hív bennünket, hogy tudatosítsuk az idős emberek jelentőségét országunk és közösségeink életében, és ezt ne epizódszerűen, hanem strukturálisan tegyük. Ez azt jelenti, hogy nem egy vészhelyzetet kell megoldanunk, hanem egy hosszú távú lelkipásztori munka alapjait kell leraknunk. Szemléletváltásra van szükség közösségeinkben, félre kell tenni azokat az okfejtéseket, amelyek az időseket távoli és idegen személyekként kezelik, akikről gondoskodni kell. Alakítsuk ki azon pasztorális gondoskodást, amelyet a rendszeresség és a hosszú távú tervezés jellemez!

Az Apostoli Penitenciária idén is teljes búcsút engedélyez azon időseknek, akik részt vesznek a világnap alkalmából tartott szertartásokon, valamint mindazoknak, akik a világnapot közvetlenül megelőző vagy azt követő napokban meglátogatnak egy egyedül élő idős embert. A látogatás ugyanis – írja Ferenc pápa a világnapra szóló üzenetében – „az irgalmasság egyik cselekedete korunkban.”

A pasztorális segédlet segítséget kíván nyújtani a Szentatya felhívásának megvalósításában, hogy minden egyházmegyében, egyházközségben és egyházi közösségben megünnepeljék ezt a napot, de lelkipásztori eszközöket kíván nyújtani ahhoz is, hogy előretekintve a jövőre, lerakjuk az idősekről való gondoskodás alapjait.

A Szentatya üzenete, a pápai katekézisek, az ima mind olyan eszköz és lehetőség, amelyeket jól fel lehet használni a világnappal kapcsolatos programok előkészítéséhez, megszervezéséhez.

Reméljük, hogy mindenki megtalálja a saját lelkipásztori környezetének leginkább megfelelő ünneplés módját.

Pasztorális segédlet:

Családegyház

Szentatya üzenete:

Családegyház

Pápai katekézisek:

Családegyház

Ima:

Családegyház

Forrás és kép: http://www.laityfamilylife.va