ÚTON A BÖLCSEKKEL

A karácsonyi ünnepkör végéhez közeledve, január 6-án emlékezünk a napkeleti bölcsek látogatására a kis Jézusnál. Ez az esemény – személyük és ajándékaik – a különféle értelmezések szerint jelzi a kereszténység egyetemes voltát, a tiszteletet és imádást a király, az Isten és a halált is vállaló Üdvözítő iránt. Az általános tanítás mellett elgondolkozhatunk azon is, milyen üzenete van a történetnek a saját személyes élethelyzeteinkre vonatkoztatva. Keljünk hát útra velük, kísérjük el őket, míg megtalálják a Világ Világosságát!

Napkeleten éltek. Keleten, ahol felkel a nap, megjelenik a világosság, ami a földi élet világossága. Tudós emberek voltak, tanulmányozták a világ törvényszerűségeit, vizsgálták az égi jeleket. Könnyen észrevették a megjelenő csillagot, hiszen rendszeres tevékenységük volt az égbolt fürkészése. Ismerték a próféciát is, ami új király megjelenését ígéri a zsidóságnak. Képesek voltak arra, hogy a szemük által is látható jelet összekapcsolják az üzenettel. Mi, a 21. század emberei sokkal gazdagabbak vagyunk az elérhető tudás tekintetében, mint ők voltak. A tudományos ismereteink köre felfoghatatlanul széles, az internet segítségével annak bármely szelete elérhető számunkra. Isten üzenetéből nem csupán az ószövetségi ígéretek, de a tanítás teljessége olvasható a Szentírásban, az Egyház pedig közvetíti a szent hagyományt. Minden rendelkezésünkre áll, de vajon képesek vagyunk-e összekapcsolni a földi életre vonatkozó tudást és az örök életre szóló meghívást?

Felismerték a csillag megjelenésének jelentőségét és útnak indultak. Hosszú, fáradságos útnak, melynek végén nem remélhettek azonnal megszerezhető földi hasznot, hiszen mit nyújthatna nekik egy újszülött, aki józan emberi számítás szerint sokára lesz csak igazi király? Ráértek volna, halogathatták volna az indulást akár évekig is, ők mégsem várakoztak, s így a pogányok közül elsőként hódolhattak a zsidók – és minden ember – királya előtt. Mi mennyire vagyunk készségesek, ha meghalljuk Isten hívását, a Szentlélek indítását? Félre tudjuk-e tenni a kényelemből, önzésből, félelemből fakadó kifogásainkat? Azonnal indulunk?

Csalódás érte őket. Végre megérkeztek Jeruzsálembe, a királyi palotába, és kiderült, hogy ott még csak nem is tudnak az új király születéséről. Mennyire megdöbbenhettek, amikor látták, hogy a tudós zsidó emberek, akik ugyanúgy láthatták a csillagot, mint ők, és akik ismerték a születés pontos helyét is, nem indultak el az alig 10 kilométerre levő Betlehembe! Maga a király sem küldetett azonnal az újszülöttért, hanem tőlük várta, hogy a visszaúton hírt hozzanak neki. Bizonyára eltöprengtek ezen, de nem szegte kedvüket a fogadtatás, hanem folytatták a megkezdett utat a céljuk felé. A mi életünkben, feladatainkban, vállalásainkban is akadnak megtorpanások, váratlan, kellemetlen helyzetek, nehézségek. Továbbmegyünk-e ilyenkor, szemünk előtt tartva a kitűzött célt vagy bosszankodva, másokat hibáztatva feladjuk?

A csillag vezette őket és megállt a ház felett, ahol megtalálták a Szent Családot. Első pillantásra ez a találkozás is más lehetett, mint amilyenre számítottak. József és Mária nem voltak gazdagok, az újszülött királyt nem vette körül sem pompa, sem udvarnép. A bölcsek egy egyszerű házaspárt láttak, teljesen hétköznapi gyermekükkel, mégis felismerték a királyt! A körülmények nem tévesztették meg őket, teljes bizonyossággal tudták, hogy megérkeztek, és térdre borultak. Ők, akik sötét éjszakákon át utaztak a csillag nyomában, képesek voltak meglátni a Világ Világosságát, és engedték, hogy megérintse őket a találkozás. Látszólag szegényebben mentek haza, mint ahogy jöttek, hiszen ajándékaikat ott hagyták a Kisded bölcsőjénél, de az életük bizonyára örökre megváltozott. Bárcsak mi is el tudnánk engedni előzetes elképzeléseinket és elvárásainkat, hogy meglássuk az életünk valódi találkozásait, és felismerjük azt, aki megtestesült, élt, meghalt és feltámadt értünk!

A napkeleti bölcsek példája vezessen minket a mindennapjaink útján, hogy szem előtt tartsuk, ami igazán lényeges, és keressük mi is a Királyt, aki elhozta nekünk az élet világosságát!

Kép: unsplash.com

A közzétett szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel engedélyezett.