Hónap: 2024 január

FIDES ET RATIO

FIDES ET RATIO

II. János Pál pápa enciklikája püspökeihez a hit és az értelem kapcsolatának természetéről. - 1999. szeptember 14. „Vannak alapvető kérdések, amelyekre választ kell adnunk, amint ezt az enciklika kezdetén olvassuk: „Ki vagyok én? Honnan jövök és hová megyek? Miért van...

VERITATIS SPLENDOR

VERITATIS SPLENDOR

II. János Pál pápa Veritatis splendor (Az igazság ragyogása) című enciklikája alapvető erkölcsi kérdésekkel foglalkozik. Címzettjei kifejezetten a püspökök. - 1993. október 5. „Az ember lelkiismerete mélyén – írja a II. Vatikáni Zsinat – egy olyan törvényt fedez föl,...

DONUM VITAE

DONUM VITAE

A Hittani Kongregáció Donum Vitae kezdetű instrukció a kezdődő emberi élet tiszteletéről és az utódnemzés méltóságáról, Róma, 1987. február 22. „Ezeknek a pontos iránymutatásoknak, melyeket ez az instrukció előterjeszt nem az a célja, hogy lefékezze a gondolkodás...

HUMANAE VITAE

HUMANAE VITAE

VI. Pál pápa enciklikája a helyes születésszabályozásról. Róma,1968. „Az emberi élet továbbadásának súlyos feladata, amely a házastársakat Isten szabad és felelős munkatársaivá teszi, mindig nagy örömök forrása, de ezeket az örömöket olykor nem kis nehézségek és...