MÁRIA ÚTJA

A rózsafüzér imádság a katolikus hívők imaéletének fontos része, és különös hangsúlyt kap Mária hónapjaiban: májusban és októberben. Titkaiban szemléljük Jézus életének állomásait, megtestesülését, nyilvános működését, kereszthalálát és feltámadását, és ezzel párhuzamosan a Szűzanya jelenlétét fia életében. Ő nekünk is anyánk, minket ugyanúgy oltalmaz, szívében hordoz és szüntelenül közbenjár értünk.

Az örvendetes rózsafüzér a Szűzanya tetteinek bemutatása által vezet közelebb bennünket a gyermek Jézushoz. Ő az, aki a Szentlélektől fogant, Jézust a méhében hordozta, világra szülte, bemutatta a templomban, később elveszítette és újra megtalálta. Mária mindig úton van. Az angyali üdvözlet után Názáretből elindul Ein Karembe, hogy segítsen a szintén várandós Erzsébetnek. Aztán hazatér, majd Józseffel útra kel Betlehembe a népszámlálásra. Az újszülött Jézust Jeruzsálembe viszi, hogy a törvény szerint bemutassa a templomban. Heródes haragja elől Egyiptomba menekíti a fiát, annak halála után pedig visszaköltözik a szülőfalujába. Évről-évre felkerekedik, hogy elzarándokoljon a jeruzsálemi templomhoz.

A második titok – „akit te, szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál” – kifejezetten ráirányítja a figyelmet Mária utazására. Hajlamosak vagyunk idillinek látni ezt a képet, és csak a két áldott állapotú asszony találkozását látni benne, mintha Mária csupán a szomszéd utcába, esetleg faluba ment volna át a rokonának segíteni. Pedig Názáret és Ein Karem közel százötven kilométerre van egymástól, ami az akkori utazási lehetőségek mellett többnapnyi fárasztó és cseppet sem veszélytelen utazást jelentett a kősivatagon át. Rendkívül megterhelő lehetett ez egy kismama számára. Mária mégis vállalta az áldozatot, szeretete és szolgálatkészsége legyőzött minden akadályt. Élete, hivatása, szentsége rajzolódik ki itt: hordozza Jézust és segíteni akar az embereknek. Ahogy mindig is tette.

Példáját mi is követhetjük, lélekben csatlakozhatunk hozzá az úton. Valóságosan is elindulhatunk, akár egyénileg, akár családi vagy testvéri közösségben. A zarándoklat nekünk is nehézséget, lemondást jelent (bár összehasonlíthatatlanul kisebbet, mint a Szűzanyáé volt), általa erősödhet bennünk a küldetés, amit a tanúságtételre és a szolgálatra kaptunk. A Mária kegyhelyek meglátogatása segít egyre mélyebben megértenünk, égi Édesanyánk mennyire szeret minket.

Mária földi életútjának első állomásához csatlakozhatunk, ha felkeressük a Kisboldogasszony tiszteletére emelt templomokat, kápolnákat; például Máriaremetén a Kisboldogasszony Bazilikát vagy a homokkomáromi Kisboldogasszony templomot. Az örvendetes rózsafüzér titkainak mélyebb megértésre juthatunk a Mária és Erzsébet találkozását megidéző Sarlós Boldogasszony templomokban, Csatkán, Csobánkán, Gyöngyösön, Sümegen és a híres búcsújáró helyeinken: Máriagyűdön és Csíksomlyón. A szent Szűz közbenjárását kérhetjük a bodajki Segítő Szűz Mária templomban, a hercegszántói Máriakertben, a jásdi, a devecseri, a pilisszentkereszti szentkutaknál. Hálát adhatunk a mennybe felvett Édesanyánknak nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton a Nagyboldogasszony Bazilikában és több más Nagyboldogasszony templomban is, így Andocson, Csornán, Győrben a Nagyboldogasszony Székesegyházban, Máriabesnyő Nagyboldogasszony Bazilikájában.

Ha pedig nem egyetlen kegyhely meglátogatása a cél, hanem hosszabb-rövidebb zarándokutat szeretnénk végigjárni, akkor vár bennünket a Magyarországot széltében-hosszában átölelő, hazánkra a kereszt jelét rajzoló Mária-út. Ez a különleges kegyelmi útvonal észak-dél irányban a lengyelországi Częstochowát köti össze Međugorjéval, Bosznia-Hercegovina csodálatos zarándokhelyével; nyugatról-keletre végigjárva pedig Máriazellből juthatunk el Csíksomlyóra, az erdélyi Mária-tisztelet központjába. Az útvonal teljes hosszán szervezhetők egyéni és csoportos zarándokutak, szálláshelyek sora várja a testileg és lelkileg is úton levőket.

Miközben zarándoklatainkon egyre elmélyültebben ismételjük az Üdvözlégy Mária imádságot, szívünket megérinti Mária anyai gyengédsége és oltalmazó szeretete. Megtapasztaljuk a közelségét annak a Jézusnak, aki az életénél is jobban szeretett és szeret minket, meghalljuk a Szentlélek megújulásra hívó szavát és megszületik bennünk a vágy, hogy szolgáló és tanúságtevő élettel átadjuk magunkat az örök Istennek, ahogy Mária tette.

Kép: unsplash.com

A közzétett szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel engedélyezett.